Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005 В дните от 24.04.2021 до 26.04.2021 в двора на Детска градина „Вълшебство“ град Бургас се проведе Фолклорен фестивал с наименованието „От раклата на баба“ , който е финалната дейност по проект с номер CB005.2.23.64 между ДГ “Вълшебство“- град Бургас и училище „Мустафа Неджати“- град Одрин, по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Децата от двата региона представиха сценарии свързани с обичаите и традициите на странджанския край, които са отпечатани в едноименна книга. Общата цел на проекта е засилване на трансграничния капацитет за сътрудничество в областта на устойчивия туризъм, базиран на общото културно наследство. Специфичните цели са: 1. Засилване на устойчивия туризъм в трансграничния регион посредством капитализиране на общото културно наследство, и 2. Повишаване на трансграничното взаимодействие между поколенията чрез възстановки на обичаи и традиции. Основната целева група на проекта са децата на възраст 4-7 години, техните семейства и приятели в трансграничния регион между Област Бургас и Провинция Одрин. Проектът ще им предостави знания за културното наследство на региона, неговите обичаи и традиции, като по този начин ще повиши стойността му като ценност за устойчив туризъм. Магията на фоклора е тази пленяваща сила, която ни кара да се чувстваме горди от историята и величието на нашия народ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ДГ „ Вълшебство“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Read more